VVD fractie heeft nog géén standpunt ingenomen over parkeren op het Kerkplein in Sassenheim

VVD fractie heeft nog géén standpunt ingenomen over parkeren op het Kerkplein in Sassenheim Foto: Overmorgen

Op 17 februari vond een beeldvormende commissievergadering plaats over de centrumvisies voor Warmond, Voorhout en Sassenheim. Daar is de indruk gewekt dat de fractie van de VVD alle parkeerplaatsen wil schrappen op het Kerkplein in Sassenheim.

De extra vergadering voor alle drie de raadscommissies was bedoeld om alle raadsleden gelijk te schakelen qua informatie over het proces en de plannen. De VVD heeft deze avond als zeer waardevol ervaren en vindt dat de verschillende centrumplannen goed zijn opgepakt door het college.

“De VVD is enthousiast over een kerkplein bij de dorpskerk van Sassenheim, zonder geparkeerde auto’s, ook omdat dit zal leiden tot minder autoverkeer door de Hoofdstraat. Maar de VVD is nog niet zover om nu al een definitief standpunt in te nemen. Zo moet er ook goed worden bekeken wat dit doet voor de bereikbaarheid van de winkels”. - Frans Beijk, VVD raadslid

De VVD geeft aan dat het laatste woord nog niet is gezegd over de centrumplannen; niét in Sassenheim en niét over parkeren. 

VVD wil zelf in gesprek met belanghebbenden

Over de plannen die nu gepresenteerd zijn gaat de fractie zich nog buigen. Voor de fractie is het nog onvoldoende duidelijk hoe diverse belanghebbenden erin zitten en hoe de diverse belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen.

De VVD raadsleden horen graag zelf de mening van de mensen waarvoor de plannen zijn ontwikkeld. Wil je jouw mening over de centrumplannen delen met de VVD stuur dan een e-mial aan fractievvd@raadteylingen.nl  Afhankelijk van het aantal reacties besluit de VVD of zij zelf een avond organiseren om met de belanghebbenden in gesprek te gaan. In ieder geval kan iedereen die reageert antwoord terug verwachten vanuit de VVD. 

"Wat het mooist lijkt, is misschien nog niet de beste oplossing. Als het plaatje compleet is, zal de VVD fractie haar finale standpunt bepalen”.- Monique de la Rie - VVD fractievoorzitter

 


Reacties