VVD tevreden met nieuw afvalbeleid

VVD tevreden met nieuw afvalbeleid Foto: Pixabay

VVD was een van de partijen achter het amendement voor het nieuwe afvalbeleid, dat op 11 juli werd aangenomen in de gemeenteraad. De partij was afgelopen maanden erg betrokken bij dit onderwerp en is tevreden met de uitkomst.

Geschreven door VVD Teylingen 

De VVD heeft zich het afgelopen jaar flink bemoeid met het afvalbeleid in Teylingen. Sinds december werd er weer gedebatteerd over het onderwerp. Het raadsvoorstel, dat uitging van diftar in combinatie met het zelf wegbrengen van het restafval, kon niet rekenen op een raadsmeerderheid.

Hoe je het ook wendt, draait of keert, er is geen ideaal scheidingsscenario. Stappen zullen echter wel gezet moeten worden om de afvalscheidingsdoelen te halen. Wat zorgt er nou voor dat men bereid is om het afval beter te scheiden? Wat ons betreft start dat bij faciliteren en verleiden.’ – Hidde Verhoeve, raadslid VVD

Middels een ingediend amendement, van origine mede namens CDA en D66, is het verwezenlijken van dit standpunt gelukt.

Het laagdrempelig aanbieden van afval blijft gewaarborgd, ofwel de restafvalbak kan gewoon aan de straat gezet blijven worden. Niemand gaat betalen voor extra kilo’s restafval, de afvalstoffenheffing blijft gelijk. Je kunt echter, mits je goed scheidt, een korting op de afvalstoffenheffing verdienen. Belonen werkt beter dan straffen.’ – Hidde

Het was aanpoten om het allemaal rond te krijgen, na vele uren constructief vergaderen met CDA en D66 is de fractie van de VVD erg tevreden met het resultaat. Het amendement is uiteindelijk ingediend door 5 partijen en aangenomen met 22 van de 23 stemmen. 

Als fractievoorzitter wil ik u graag nog meegeven dat ik bijzonder trots ben op ons jongste raadslid, Hidde Verhoeve. Op 20-jarige leeftijd - samen met andere partijen - zo'n lastig dossier tot een goed resultaat brengen is knap!’ – Monique de la Rie, VVD Teylingen


Reacties