VVD vraagt gemeente lokale ondernemers te steunen

VVD vraagt gemeente lokale ondernemers te steunen Foto: RIVM

Het coronavirus grijpt razendsnel om zich heen en dit heeft ook gevolgen voor de lokale economie. VVD Teylingen heeft een brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders waarin zij vraagt wat de gemeente Teylingen voor haar ondernemers kan betekenen. 

Landelijk worden er al maatregelen getroffen en wordt er gewerkt aan nieuwe maatregelen om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen, alleen dat is niet genoeg. Ook als lokale overheid is het belangrijk om te kijken wat deze voor hen kan betekenen.

Vraag om lokale ondersteuning

Door de aanvullende maatregelen vanuit de Rijksoverheid zien ondernemers hun zaak leegstromen. Veel Nederlanders, en dus ook Teylingers, volgen deze adviezen goed op en blijven thuis. Het coronavirus raakt hiermee de lokale ondernemers erg hard.

De afgelopen maand zijn de gemeentelijke belastingaanslagen op de mat gevallen bij ondernemers. De VVD vindt dat de gemeente de Teylingse ondernemers zo veel mogelijk moeten steunen door hen uitstel te geven voor de betaling van gemeentelijke belastingen als OZB, reclame-, precariobelasting, etc..

Ook willen zij weten of de gemeente al gehoord heeft van liquiditeitsproblemen bij ondernemers in Teylingen? En of het college zicht heeft op het aantal ondernemers wat in liquiditeitsproblemen kan komen door het coronavirus? 

Daarnaast zijn zij benieuwd naar de andere maatregelen die de Gemeente Teylingen kan treffen om ondernemers te helpen of te ondersteunen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie? 

Reactie van het College

Burgemeester Carla Breuer laat via twitter weten:

Ik realiseer mij dat de aangekonidgde maatregelen van het kabinet ook enorme impact hebben op (zelfstandig) ondernemers. wij zullen in gesprek gaan met het bestuur van de ondernemersvereniging Business Platform Teylingen en anderen(voor zover nodig) - Carla Breuer

 


Reacties