Warmelda verwerft uniek boekje uit 1671

Warmelda verwerft uniek boekje uit 1671 Foto: Warmelda

Het Historisch Genootschap Warmelda werd onlangs de trotse bezitter van het zeer zeldzame boekje uit 1671. Hierin staan zaken beschreven over het geestelijk leven in Warmond in het begin van de 17de eeuw - vermoedelijk geschreven voor de Warmondse remonstrantse predikant Paschier de Fijne.

Het boek heet: Kort, Waerachtigh, en Getrouw Verhael Van het eerste Begin en Opkomen van de Nieuwe Seckte der Propheten ofte Rijnsburgers in het Dorp van Warmont. Anno 1619, en 1620. Beschreven door een Oog-getuyge, die meest overal selve is bij en omtrent geweest. Tot Waerstand 1671.

Het gaat over de tijd dat alleen de hervormde godsdienst (gereformeerd) was toegestaan in Nederland en katholieken geen eigen kerken mochten hebben.

Dit was het begin van de vrijzinnige groepering, waarvan de leden aanvankelijk de Vrijsprekers werden genoemd en al snel de naam Collegianten kregen. Al spoedig ontstond de Rijnsburgse Collegianten. Het is echter ontegenzeggelijk dat deze groepering in Warmond zijn oorsprong heeft gevonden, hetwelk in voormeld Kort en waarachtig verhaal zeer lezenswaardig beschreven is.

‘Een prachtige aanwinst voor de bibliotheek van Historisch Genootschap Warmelda. Over zowel remonstranten als Collegianten zal mede aan de hand van onze bibliotheek nog wel het één en ander geschreven worden in de uitgave van Warmelda: De Hekkensluiter.’ – Warmelda


Reacties