Warmondse school en ouders maken zich hard voor 30 km/u zone

Warmondse school en ouders maken zich hard voor 30 km/u zone

Warmond heeft één doorgaande weg, die dwars door het recreatiedorp loopt. De verkeersveiligheid op de Herenweg is al jaren een punt van discussie en besluitvorming binnen de gemeente Teylingen.

In januari 2019 besloot de Gemeenteraad tot een definitief herinrichtingsplan na veel onderzoek en burgerparticipatie. Het uitgangspunt is sindsdien geweest om de gehele Herenweg tot een 30 km/u zone in te richten. Vanaf de Beatrixlaan tot de Padoxlaan. Destijds bleek al vanuit verkeersdeskundigen dat een 30 km/u zone de nodige veiligheid zou moeten brengen. In feite had dit al gerealiseerd kunnen zijn, maar vanwege noodzakelijk herstel van de Warmonderhekbrug, is de herinrichting uitgesteld.

Warmonders wacht met smart op die verkeersremmende herinrichting. Maar onlangs hebben is vernomen dat in de raadsvergadering van 24 november a.s. een voorstel wordt behandeld waarin staat dat de Herenweg slechts gedeeltelijk een 30 km/u zone wordt: het tracé Laan van Oostergeest tot Beatrixlaan zou een 50 km/u zone blijven (met het ‘advies’ om 30 km/u te rijden en ‘sobere herinrichting'). De reden hiertoe is dat handhaving kan lastig zijn en de harddraverij wil één dag per jaar gebruik kunnen maken van dat tracé.

Basisschool De Buitenplaats

Warmonders, en zeker de directie en de Oudervereniging van basisschool De Buitenplaats, zijn hiervan geschrokken en komen in actie. ''Juist het tracé Beatrixlaan tot Laan van Oostergeest is een onoverzichtelijk en gevaarlijk traject waarop (veel) te hard wordt gereden, terwijl er een “SCHOOLZONE” zit, diverse woonerven er op uit komen en veel kwetsbare verkeersdeelnemer(tje)s op en over de Herenweg gaan.'' Dit leidt dagelijks tot gevaarlijke situaties en heeft al meerdere malen tot verkeersongelukken geleid.

“De veiligheid van kinderen die zich naar/van school en sportvelden bewegen op en rondom de Herenweg, staat op het spel bij instandhouding van de 50 km/u zone. Wij maken ons daar al tijden ernstig zorgen over. Handhaving en jaarlijkse harddraverij mogen niet boven dagelijkse veiligheid van de schoolgaande kinderen en jeugd gaan”, aldus de directrice en de Oudervereniging. “Kijk liever naar wat daarin wél mogelijk is en realiseer hoe dan ook de voorgenomen 30 km/u zone voor alle kwetsbare verkeersdeelnemers, jong en ouder".

De directie en de Oudervereniging van basisschool De Buitenplaats wil de herinrichting tot 30 km/u onderstrepen en maakt zich hard voor een veiligere Herenweg. De Oudervereniging coördineert een klaar-over team van vrijwillige ouders en omwonenden, die dagelijks de zebrapaden in de “SCHOOLZONE” bemannen. “Verkeer komt vaak te hard op het zebrapad af rijden met alle gevolgen van dien. En op onbemande oversteekplekken op traject Beatrixlaan tot Laan van Oostergeest is het al helemaal levensgevaarlijk en onoverzichtelijk door de bocht in de Herenweg. Eerdere aanpassingen aangebracht vanuit de gemeente veranderen dit niet. Het is echt nodig dat auto’s vanaf de Beatrixlaan worden gedwongen om met 30 km/u het dorp in te rijden.”

Petitie

De Oudervereniging is een online petitie gestart voor 30 km/u op de gehele Herenweg en flyers worden verspreid: https://www.petities.com/herenweg_30kmu. De directie en de Oudervereniging roepen de Raad op om vast te houden aan het eerdere besluit om vanaf de Beatrixlaan in te richten tot 30 km/u zone.

Op 24 november a.s. buigt de Gemeenteraad zich over het voorstel.


Reacties