Wat doen we als Teylingen door een overstroming onder water staat?

In Nederland zijn we goed beschermd tegen hoog water. Door klimaatverandering komen hoosbuien steeds vaker voor, waardoor in korte tijd erg veel regen valt.

In regio Hollands Midden wonen we aan het water of in de polder waardoor de kans op hoogwater of overstroming bestaat.

Overstroom ik? 

De natuur is grillig, dus het kan een keer misgaan. Om het aantal slachtoffers en de schade beperken, is het belangrijk dat bedrijven en inwoners weten wat ze moeten doen.

Hoe hoog komt het water in mijn omgeving bij een mogelijke overstroming?

  • Ga naar overstroomik.nl
  • Voer je postcode in
  • klik op de pijl naar recht.
  • Lees of evacuatie een optie is of moet je juist blijven?

Overstroom ik? is een initiatief van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Veiligheidsregio’s, de Waterschappen en het Deltaprogramma.

Bescherming van ons land tegen hoog water

Samen met andere waterbeheerders werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan de bescherming van ons land tegen hoogwater door:

  • het versterken van de kust
  • onderhouden dijken en stormvloedkeringen
  • geven rivieren meer ruimte

De overstromingskaarten die door professionals geraadpleegd worden zijn per december 2019 geactualiseerd. Reden hiervoor is dat er nieuwe informatie beschikbaar is gekomen, bijvoorbeeld over de sterkte van de waterkeringen die de lage gebieden in Nederland tegen overstromingen beschermen. 

 


Reacties