Welkom Grutto!

Welkom Grutto! Foto: NOCK

Nu de kou en regen hopelijk definitief zijn verdreven uit onze contreien en de bermen weer kleur krijgen dankzij krokussen en narcissen, lijkt eindelijk de lente weer voor de deur te staan. En met de terugkeer van de lentevogel bij uitstek, de grutto, weet je zeker dat een nieuw seizoen is aangebroken.


- Lees verder onder deze advertentie -

Opvetten en broeden

Na een energieverslindende tocht van duizenden kilometers zijn zij een paar weken geleden uitgehongerd teruggekeerd uit Spanje en Afrika om na een korte periode van opvetten hier in onze polders te gaan broeden.

Maart is een leuke maand om de natuur in te trekken omdat niet alleen de zomergasten terugkeren, maar ook de overwinteraars zoals smienten nog niet weg zijn. Ze zijn zich nog volop aan het voorbereiden alvorens te vertrekken voor de reis naar hun broedgebieden in Siberië. Maar ook andere wintergasten zoals de grote zilverreigers kieviten, futen, meeuwen-, eenden- en ganzensoorten houden zich nog even op in onze polders. Wij hebben berichten dat menig paartje al is begonnen met de broed-voorbereidingen, maar hopelijk is er nog voldoende te zien en te beleven in de Klaas Hennepoelpolder…

Vaarexcursie

Alle reden dus voor een eerste vaarexcursie in dit nieuwe seizoen. Op zondag 31 maart a.s. verzamelen we om 09.30 uur bij het Natuur Ontdekking Centrum op Koudenhoorn. Na een introductie door de ervaren IVN gids Jan Westgeest stappen we aan het boord van de koeienschuit om met eigen ogen de eerste nieuwkomers en laatste wintergasten te aanschouwen in de Veerpolders.

Om ongeveer 13.00 uur zijn we dan weer terug bij het Natuur Ontdekking Centrum. De kosten (voor lezing, koffie, vervoer en gids tijdens wandeling) bedragen 7,50 euro pp. (kinderen tot 12 jaar 5 euro) en omdat er maar beperkt plaats is op de schuit, is aanmelden noodzakelijk. Dat kan via het bekende emailadres :  info@koudenhoornontdekken.nl  Wees er snel bij, want deze excursie is altijd snel volgeboekt!


Reacties