Welzijn Teylingen op zoek naar Mantelzorgers

Welzijn Teylingen op zoek naar Mantelzorgers Foto: Pixabay

Mantelzorgadviseurs van Welzijn Teylingen willen met zoveel mogelijk mantelzorgers in contact komen om te weten te komen aan welke vorm van ondersteuning zij behoefte hebben. 

Met deze informatie kan Welzijn Teylingen weer in gesprek gaan met gemeente en andere samenwerkingspartners om zo beter op deze behoeften in te kunnen spelen.

Iedereen in Teylingen die voor langere tijd onbetaald zorgt voor een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, kind, buur of vriend, is mantelzorger.

Wat kan Welzijn Teylingen voor Mantelzorgers betekenen?

Mantelzorgadviseurs kunnen op veel vlakken iets betekenen. Zo geven zij bijvoorbeeld advies om werk en mantelzorg te combineren of bieden een luisterend oor wanneer alles even teveel wordt. Zij geven ook informatie over financiële of praktische ondersteuning. Mantelzorgers, bekend bij Welzijn Teylingen, worden via de nieuwsbrief of een persoonlijke uitnodiging als eerste op de hoogte gehouden van de Dag van de Mantelzorg, trainingen en informatiebijeenkomsten rondom mantelzorg.

Als geregisteerde Mantelzorger

kom je in aanmerking voor het mantelzorgcompliment (VVVbon van 100 euro) wat de gemeente Teylingen jaarlijks verzorgd. Ook ontvang je een uitnodiging voor zaterdag 9 november dan organiseert Welzijn Teylingen de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg in Teylingen. Een gezellige dag voor mantelzorgers vol ontspannen activiteiten, een lekkere lunch en kleine wellnessbehandelingen. Naast alle ontspannen activiteiten krijgen mantelzorgers deze dag ruimte om zich te laten horen, met elkaar ervaringen en tips uitwisselen of informatie te krijgen op de informatiemarkt. Dit jaar zal de informatiemarkt vooral gericht zijn op de ontspanning van mantelzorgers.

Mantelzorgers die ingeschreven staan bij Welzijn Teylingen ontvangen begin oktober een persoonlijke uitnodiging voor deze dag. Inschrijven kan via de website van Welzijn Teylingen. 

Meer informatie

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Leny Noteboom of Jolanda Smit, mantelzorgadviseurs Welzijn Teylingen 0252 231805.


Reacties