Welzijn Teylingen zoekt alternatief voor vrijetijdsfestival

Welzijn Teylingen zoekt alternatief voor vrijetijdsfestival Foto: InTeylingen

Welzijn Teylingen is op zoek naar meedenkers: mensen die met hen willen nadenken over aansprekende manieren om inwoners en vrijwilligersorganisaties bij elkaar te brengen in vrijwilligerswerk.

Na vele succesvolle jaren heeft Welzijn Teylingen besloten dit jaar geen Vrijetijdsfestival te organiseren. Hoewel het bijna jaarlijks een gezellig evenement was, waar een aantal organisaties steeds enthousiast aan mee werkte, gaan ze op zoek naar andere mogelijkheden om vrijwilligerswerk in Teylingen stevig onder de aandacht te brengen.

"We hebben verschillende ideeën die moeten we nog uitkristalliseren. Bijvoorbeeld meer gericht op een van de dorpen of meer doelgroepgericht of per soort organisatie. In ieder geval willen we weer nauw samenwerken met partijen in Teylingen." - Maria Zwart,  vrijwilligerscoördinator Welzijn Teylingen 

Interesse om mee te denken?

Inwoners die met Welzijn Teylingen willen nadenken over aansprekende manieren om inwoners en vrijwilligersorganisaties bij elkaar te brengen in vrijwilligerswerk kunnen zich aanmeleden bij Maria Zwart via m.zwart@welzijnteylingen.nl. Want wat geeft er nu meer voldoening dan iets doen voor anderen, de club en voor jezelf?


Reacties