Wethouder overhandigt leerlingen nieuw lesmateriaal over de geschiedenis van hun dorp

  • Foto: InTeylinngen
  • Foto: InTeylingen
  • Foto: InTeylingen
  • Foto: InTeylingen

Woensdag 18 december overhandigde wethouder Arno van Kempen de eerste exemplaren van het nieuwe lokale historische lesmateriaal aan 31 basisschoolleerlingen uit Sassenheim, Voorhout en Warmond.   

Speciaal voor het basisonderwijs(groep 7) hebben de verenigingen lesbrieven gemaakt om de jeugd te vertellen over de geschiedenis van de afzonderlijke dorpen. 

De gemeente en de historische verenigingen vinden het belangrijk dat de geschiedenis van de dorpen aan de volgende generaties verteld wordt.

Beschrijving eigen karakter en geschiedenis per dorp

In 2006 zijn Warmond, Sassenheim en Voorhout opgegaan in de fusiegemeente Teylingen gekregen. De 3 dorpskernen zijn blijven bestaan onder hun eigen naam.  Het is belangrijk dat jeugdige inwoners het eigen karakter van het dorp en de geschiedenis ervan leren kennen.  De tijd van de jagers tot de (bollen)boeren, de oorlogstijd maar ook de opkomst van de handel en industrie wordt in boekjes beschreven.

De lesbrieven hebben voor elk dorp een heel eigen inhoud, maar zijn in de opmaak gelijksoortig en herkenbaar als loten aan dezelfde stam. De realisatie van de lesbrieven is een samenwerking Historisch Genootschap Warmelda, Stichting Oud Sassenheim (SOS) en de Historische Kring Voorhout (HKV) en de gemeente Teylingen. 

Klik hier voor de warmondse lesbrief. Iedere bassischool ontvang binnenkort het nieuwe lesmateriaal.

 


Reacties