Wethouder van de post Leerlingenvervoer af?

Wethouder van de post Leerlingenvervoer af?

Na het openbaar maken van persoonlijke gegevens, moet de betreffende wethouder van de post Leerlingenvervoer afgehaald worden. Die motie is ingediend door drie partijen.

Vanavond gaan de oppositiepartijen Christenunie, PvdA en Trilokaal het debat aan.

Toen naar buiten kwam dat er (teveel) persoonlijke gegevens van Teylingers openbaar toegankelijk waren door de uitbesteding van Leerlingenvervoer, stond de raad van Teylingen raar te kijken. Want hoe kan dit, hoe lossen we dit op, en hoe kan dit in de toekomst voorkomen worden? Kees van Velzen van het CDA is verantwoordelijk voor dossier Leerlingenvervoer.

Vanavond komt de raad bij elkaar en dit topic wordt zeker aangesneden. Oppositiepartijen ChristenUnie, PvdA en Trilokaal zijn duidelijk: 

Leerlingenvervoer moet naar een andere wethouder

Belangrijke redenen voor hen is de inbreng van de wethouder bij deze blunder. De partijen vinden dit ‘weinig invoelend’, onzorgvuldig en op sommige punten onjuist. Het schijnt ook niet de eerste keer te zijn van Van Velzen zorgt voor problemen in dossier Leerlingenvervoer.

De oppositie aan het woord:

PvdA; ‘Van Velzen schoof verantwoordelijkheid van zich af’

Fractievoorzitter Elsbeth Koek (PvdA): ‘De commissie Welzijn heeft dit op de agenda gezet omdat we de wethouder de gelegenheid wilden geven om uit te leggen wat er was gebeurd en wat hij er aan gaat doen om dit in de toekomst te voorkomen. De wethouder koos er echter voor om de verantwoordelijkheid deels van zich af te schuiven door te stellen dat de problemen waren veroorzaakt doordat je het via internet moest aanbesteden en dat de gemeente een stichting opdracht had gegeven om de aanbesteding te verzorgen’. 

ChristenUnie; ‘Volgens hem was het allemaal niet zo ernstig’

Frans Nederstigt (ChristenUnie): ‘Wat ons vooral dwars zit is dat het hier om een kwetsbare groep inwoners gaat. Dan zou een reactie van een wethouder invoelender moeten zijn. In plaats daarvan werd de commissie vooral voorgehouden dat het volgens hem allemaal niet zo ernstig was. Het is ook niet de eerste keer dat de wethouder op dit dossier en op deze manier in de fout gaat. Sinds 2013 is er sprake van een aaneenschakeling van ongelukkige communicatie richting deze groep inwoners. Er wordt wel steeds beterschap beloofd, maar dat lijkt zich nooit echt structureel te manifesteren. Het heeft er bij onze fractie toe geleid dat we niet langer het vertrouwen hebben dat dit gevoelige dossier bij deze wethouder op de juiste plek is’.

Trilokaal; ‘Er is een datalek ontstaan onder de verantwoordelijkheid van Van Velzen’

Ook Dion Piket (Trilokaal) is kritisch ten aanzien van het optreden van de wethouder: ‘Wij vinden dat het gaat om een datalek dat onder zijn verantwoordelijkheid is ontstaan. Vervolgens heeft de wethouder wel laten uitzoeken wat de definitie is van een datalek, maar niet of er alternatieven zijn bij het aanbesteden. Terwijl op de website van Tenderned nota bene met wetsartikelen uit de Aanbestedingswet staat uitgelegd hoe te handelen bij het moeten verstrekken van privacygevoelige informatie’.

Geef uw mening

Vind jij dat wethouder Van Velzen van Leerlingevervoer afgehaald moet worden?


Reacties