Wie wordt er blij van “Aflosblij”?

Wie wordt er blij van “Aflosblij”? Foto: Kees Boonstra FFP CFP, onafhankelijk financieel planner te Sassenheim

De radio en tv-reclame van de gezamenlijke banken, u heeft hem vast gehoord of gezien. Hoe gaat u uw aflosvrije hypotheek aflossen als de looptijd van de hypotheek verstreken is? De campagne levert nieuwe vragen op van onze klanten. Deze beantwoorden we deze keer graag in de column zodat u er ook wat aan heeft.

Door Kees Boonstra, onafhankelijk financieel planner te Sassenheim

Voor veel mensen is de term aflossingsvrij gelijk aan “ik hoef nooit af te lossen”.
Toch kent ook uw aflossingsvrije hypotheek een einddatum. Deze datum ligt 30 jaar nadat u de hypotheek heeft afgesloten. De bank kan de aflossingsvrije lening zoals afgesproken in de hypotheekakte dan opeisen, hoewel de vraag is of dat ook echt gaat gebeuren.

De banken zijn niet vrijwillig met de campagne “Aflosblij” begonnen. Zij hebben vanuit Den Haag daartoe opdracht gekregen. Immers de regering wil de renteaftrek voor hypotheekrente zo snel mogelijk beperken. De banken kregen dus de opdracht om mensen met een aflossingsvrije hypotheek te bellen en te inventariseren of de hypotheek betaalbaar bleef in de toekomst, en of de hypotheek niet omgevormd kon worden naar bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek. Voor de schatkist levert dit het snelste resultaat op. Uiteraard wordt deze opdracht naar u toe niet zo gebracht, maar als onderdeel van de zorgplicht van uw bank. U als kritisch consument prikt daar natuurlijk wel doorheen. De banken gaan toch niet vrijwillig hun melkkoetjes inleveren?

Blijft de vraag staan of u uw aflossingsvrije hypotheek moet aflossen op de einddatum? Het antwoord is eenvoudig: nee, dat hoeft niet. Alleen zitten er wel wat spelregels aan vast. De bank zal, aan het eind van de looptijd, nagaan of u aan bepaalde eisen voldoet en bijvoorbeeld ook na uw pensioenleeftijd de rente nog kan blijven betalen. Het gaat dan wel om de bruto rente, omdat voor veel mensen de renteaftrek van hun eerste hypotheek vervalt per 2031.

De banken hebben de normen voor die toetsing van het inkomen van AOW-gerechtigden ook verruimd. En natuurlijk kan er een probleem ontstaan als u een erg hoge aflossingsvrije hypotheek heeft en er onvoldoende inkomen zal zijn. Dan is het goed om daarvoor op tijd te gaan zoeken naar een oplossing.

Er zijn banken die recht toe, recht aan omgaan met de aflossingsvrije hypotheken. Ze worden eenvoudigweg niet meer verstrekt. Dat is te kort door de bocht, er is geen enkel bezwaar tegen een aflossingsvrije hypotheek als daar een goede reden en een doordacht plan aan ten grondslag ligt.

Er zijn gelukkig ook banken die, ook als blijkt dat het inkomen te laag is voor een hypotheek, deze hypotheek gewoon blijven verstrekken. Als de klant jarenlang netjes aan zijn verplichtingen heeft voldaan is er ook geen reden om de hypotheek op te eisen.

Aan het aflossingsadvies zitten veel haken en ogen. Het is goed om te weten wat u te wachten staat in uw specifieke situatie. Voor maatwerk kunt u natuurlijk bij ons terecht.

Financieel Adviesbureau Boonstra Sassenheim. 0252-223405 of www.faboonstra.nl

 


Reacties