Zorg zelf voor je pensioen!

Zorg zelf voor je pensioen! Foto: Pixabay

Wat speelt er in pensioenland.  

Geschreven door Kees Boonstra

Pensioen is voor velen een “ver van mijn bed-show”. Logisch, want de wetgeving rondom pensioen is zo ingewikkeld dat alleen de specialisten er nog over durven te adviseren. In Den Haag wordt gewerkt aan een verbetering van de individuele pensioenopbouw voor werknemers en zelfstandigen. Deze week wat achtergronden en een eenvoudig advies van ons hierbij.

Pensioenen in Nederland

In Nederland zijn er veel bedrijfs- of sectorpensioenfondsen, denk aan het ambtenarenpensioenfonds ABP, het Pensioenfonds Zorg en Welzijn of het pensioenfonds voor de Metaal of de Detailhandel. Als je in de betreffende sector werkt ben je dan meestal verplicht deelnemer. Die verplichting is geregeld om zo de solidariteit te verhogen. Zo wordt zorggedragen voor een voorziening die zowel gepland als onverwachts aangesproken kan worden: als je 67 jaar wordt of wanneer je partner overlijdt.

Grootste reserves van de wereld

Nederland is een land met de grootste pensioenreserves ter wereld. Pensioenfondsen zijn machtige spelers maar met het geld van de deelnemers wordt zo zorgvuldig mogelijk omgegaan. Toch wordt regelmatig gewezen op de hoge kosten die een pensioenfonds maakt. De uitvoerig is namelijk een dure grap. Ook is door de stijgende levensverwachting en de lage rente de dekking van de pensioenfondsen vaak onvoldoende.

Verbrokkeld pensioen

Kleine bedrijven zijn niet verplicht aangesloten bij een pensioenfonds. Soms hebben ze zelf iets geregeld bij een verzekeraar, tegen hoge kosten, maar in veel gevallen is er niets geregeld. Heel veel mensen hebben daardoor een verbrokkeld, slecht of geen pensioen. Dat geldt voor zowel het nabestaandenpensioen als het ouderdomspensioen.

Bekijk jouw situatie

Ga daarom eens kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vind je wat je na het overlijden van je partner of het bereiken van je pensioenleeftijd als pensioen gaat ontvangen. Voor veel mensen is dat schrikken. Gelukkig kan je tegenwoordig met relatief lage kosten zelf je pensioen regelen. Doordat de beheerkosten van een groot fonds ontbreken en de risicopremies de afgelopen jaren sterk gedaald zijn heb je voor niet al te veel geld de mogelijkheid een prima “appeltje voor de dorst” op te bouwen. Doordat pensioenvermogen voor later is, behoort het niet tot je box 3-vermogen. Je kan de premies tot een bepaalde hoogte zelfs aftrekken van je huidige inkomstenbelasting omdat je pas bij uitkering inkomstenbelasting gaat betalen.

Regel het wel

Over je pensioen denk je misschien niet snel na. Maar als je op tijd start met sparen voor je oude dag kan je een prima reserve opbouwen. De kunst hierbij is om consequent in te leggen in je spaarpot. Daarnaast moet er een goed nabestaandenpensioen worden geregeld.

Hulp nodig?

Wij kunnen je met een eenvoudig advies op weg helpen om je inkomen na je pensioen te verbeteren. Voor de kosten daarvan hoef je het niet te laten, en het is een fijn idee dat er wat geregeld is.

 

Door: Kees Boonstra FFP CFP©, onafhankelijk financieel planner te Sassenheim
Financieel Adviesbureau Boonstra Sassenheim. 0252-223405 of www.faboonstra.nl  


Reacties