Zwerfafval nabij Station Sassenheim 99% afkomstig van andere partijen dan McDonalds

Zwerfafval nabij Station Sassenheim 99% afkomstig van andere partijen dan McDonalds Foto: InTeylingen

Uit reguliere steekproeven, die zijn gedaan door het Team Uitvoering in de afgelopen weken, blijkt dat 99% van het aangetroffen zwerfafval juist afkomstig is van buiten het stationsgebied. Dit is een andere uitkomst dan het CDA vermoedde.

Sybrinne de Vries, raadslid voor het CDA, heeft in januari schriftelijke vragen gesteld over het zwerfafval op, bij en in de omgeving van station Sassenheim. De uitkomst is anders dan het raadslid had verwacht en roept direct nieuwe vragen bij haar op als: "waarom staan er dan afvalbakken van McDonals bij het station? ook is ze benieuwd naar de reacties van van treinreizigers vanaf Sassenheim"

Momenteel is er contact met de partijen waarvan het zwerfafval afkomstig is om tot een oplossing te komen voor een schoon stationsgebied. Er zijn onlangs in ieder geval nog extra afvalbakken geplaatst om het aanwezige zwerfafval tegen te kunnen gaan.  

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

In afstemming met betrokken partijen wordt er alles aan gedaan om zwerfafval te voorkomen.

  • NS zorgt voor het legen van de afvalbakken op het station
  • McDonald’s voor de afvalbakken rondom het stationsgebied (zijn specifiek voor deze partij ontwikkeld en geplaatst)
  • Het overig (zwerf)afval wordt o.b.v. meldingen door het Team Uitvoering opgehaald
  • Feitelijk is het ieders verantwoordelijkheid om zijn afval netjes in een afvalbak te deponeren of mee te nemen naar de eerstvolgende bak.

Er is afgesproken dat de McDonald’s 1x per week de afvalbakken leegt en het zwerfafval rondom deze bakken meeneemt. De gemeente kan alleen afspraken maken op het grondgebied van Teylingen. De oprit en berm naar de A44 zijn gedeeltelijk eigendom van het Rijk.

 


Reacties